Erie football takes on yoga

Erie football takes on yoga