PHOTOS: Mountain Range hosts King of the Mountain softball tourney